Đăng ký dịch vụ thiết kế

Đăng ký dịch vụ thiết kế

Đăng ký thiết kế

  Địa chỉ càng chi tiết càng thuận lợi cho quá trình triển khai công tác khảo sát và thiết kế sau đây

  Địa chỉ càng chi tiết càng thuận lợi cho quá trình triển khai công tác khảo sát và thiết kế sau đây

  Số phòng - Diện tích - Công văn các phòng - Khoảng thời gian quý khách cần có các sản phẩm nội thất lắp đặt hoàn thiện

  1 phòng đơn lẻTừ hai phòng trở lênToàn bộ không gian căn hộ mới

  Tôi muốn Home&Home thi công sau khi chốt thiết kế nếu chi phí hợp lýTôi muốn đặt đơn vị khác thi côngTôi chỉ muốn thiết kế trước và sẽ thi công trong tương lại

  Đăng ký thiết kế